top of page

Handelsbetingelser, rettigheder og afbudspolitik.

 

Uddannelserne og  ydelserne udbydes af:

 

Designbutikken v. June Staun
Vardevej 12
7100 Vejle


CVR nr.: DK37284467
Tlf.: 75839761

Kontakt os på: info@dekoratorskolen.com

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK).

Alle aftaler er bindende.
Alle priser er i danske kroner og uden moms.
Ved tilmelding til dekoratøruddannelsen og indretningsarkitektuddannelsen er man forpligtet til at betale hele uddannelsesbeløbet selvom man laver en ratebetaling. Dette gælder også ved uddannelsesstop.
Beløbene på siden er eksklusiv moms. Momsen vil blive pålagt ved indmeldelsen og betalingen.

Levering: Ved kurser og uddannelse med specifik startdato, sker leveringen på den aftalte dato.

Kvittering samt produkt tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved bookningen.

Susanne Stauns Dekoratørskole har ingen forpligtelser til at udgive materialet til evig tid, for at du kan bruge det til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed. Ved køb af online produkter frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet leveres øjeblikkelig. Ved tilmelding til dekoratøruddannelsen og indretningsarkitektuddannelsen er man forpligtet til at betale hele uddannelsesbeløbet selvom man laver en ratebetaling. Beløbene på siden er eksklusiv moms. Momsen vil blive pålagt ved indmeldelsen og betalingen.

Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører Susanne Stauns Dekoratørskole. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål end hvortil det er købt. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med Susanne Stauns Dekoratørskole. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personlig og kan ikke overdrages.

Returret: Du fraskriver dig retten til 14 dages fortrydelsesret, ved køb af digitale produkter herved vores Dekoratøruddannelse online, og indretningsarkitekt uddannelse samt kurser.

Du kan afmelde din tilmelding før uddannelsen starter, hvis du har fortrudt din tilmelding, dog vil der være påkrævet betaling og dette refunderes ikke.

Tilmeldingen til vores uddannelser og kursusdage er bindende.

Tilmeldingen til vores uddannelser og kursusdage er bindende.

 

Afmelder du din deltagelse sker der følgende:
• Deltagelse på et senere forløb ifølge aftale

• Afmeldelsen skal ske før uddannelsens start og senest 14 dage før ellers hæfter du får det fulde beløb.

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom du betaler i rater og stopper midt i forløbet. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom du vælger efter eget valg at stoppe midt i forløbet. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

​​

Skolen kan opsige dig hvis:

• Din opførsel er utilstrækkelig i uddannelsen ifølge skolen

• Din opførsel er ført til krænkelse af vores uddannelse, undervisere eller navn ifølge skolen

• Du er stadig forpligtet til at betale hele uddannelsen selvom vi har valgt at afskedige dig efter din opførsel er uegnet til skolen. Der vil herefter blive lukket for din adgang til platformen, og Facebook gruppen.

Betalingen er uddannelsen:

Betalingen af din uddannelse sker ved en bankoverførsel eller via mobilepay. Begge dele er oplyst på din faktura som du modtager fra skolen. 

Der vil være en betalingsdato hvor fakturaen skal betales inden, og hvis dette ikke overholdes påregnes rykker af gældende lovgivning. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Hvis fakturaerne misligholdelse, lukkes din adgang til platformen omgående indtil fakturaen er betalt.

Såfremt  Susanne Stauns Dekoratørskole eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Evt. uoverensstemmelse mellem køber og Susanne Stauns Dekoratørskole:  Ved evt. uoverensstemmelser mellem  Susanne Stauns Dekoratørskole og køberen så skal dette afgøres efter dansk ret ved Retten i  Kolding.

Privatlivspolitik og Persondataforordring

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Susanne Stauns Dekoratørskole. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er IKKE tilladt at dele produktet med andre. Hvis dette opdages vil der kunne tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Håndtering og sikkerhed omkring dine personlige data er beskyttet i den nye Persondataforordning fra EU. Den trådte i kraft den 25.05.2018, og det betyder, at dine private oplysninger og rettigheder som forbruger er endnu bedre sikret.

Alle produkter, der købes via Susanne Stauns Dekoratørskole, er på nuværende tidspunkt administreret af wix.com , men vil blive udskiftet af Simplero inden de 30. marts, og de sikrer, at deres håndtering af data lever op til den nye Europæiske standard GDPR, som står for General Data Protection Regulation.

Databeskyttelse har høj prioritet, og det er vigtigt for os, at der er åbenhed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor beskrevet, hvordan vi behandler dine data.

Nyhedsbreve:
Vi har kun din mailadresse registreret.

 

Køb af onlineprodukter via wix.com fra den 30. marts er det Simplero.


Vi har kun dit navn, din mailadresse og betalingsform registreret, og vi kan selvfølgelig ikke se dine kortoplysninger.

Køb af varer via manuel fakturering fra skolens bogholderi.
Vi har dit fulde navn, adresse, telefonnr og e-mailadresse registreret, da vi skal fremsende en fysisk faktura.

Køb af onlineforløb, hvor du bliver en del af en facebookgruppe.
Vi har dit navn, mailadresse og din facebookprofil registreret, da det er en del af selve produktet.

Køb af uddannelsesforløb.
Køber du et uddannelsesforløb til bl.a. dekoratøruddannelsen eller indretningsarkitektuddannelsen, har vi dit navn, adresse, telefon nr. , mailadresse og facebookprofil registreret, og til de personer, der tager uddannelsesforløbet som et led i ansættelsesforhold, har vi også din arbejdsgivers navn registreret.

Alle data, der er et led i en handel, gemmes i 5 år i henhold til bogføringsregler.

Vi opbevarer dine oplysninger.
Vi opbevarer så få oplysninger om dig som muligt i henhold til ovennævnte beskrivelse.

Vi har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
 

Vi er ansvarlig for dine personlige oplysninger.
Susanne Stauns Dekoratørskole har ansvaret for de personlige oplysninger, du giver os, og vi er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger opbevares efter gældende lov om databeskyttelse.

Ansvar:

Susanne Stans Dekoratørskole
Designbutikken v. June Staun 

Vardevej 7-12
7100 Vejle

Videregiver vi dine persondata?
Vi videregiver ikke dine persondata, og vi har ikke annonceaftaler eller øvrige aftaler med 3. mand.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.


Vi indsamler og opbevarer kun dine data (navn og e-mailadresse) i forbindelse med bestemte formål. Det sker eksempelvis, når vi har brug for at udsende målrettede nyheds- og kampagnemails.

Dine rettigheder.
Du har altid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig.
Kontakt skolen, så sender vi dine oplysninger via e-mail. Vi gør opmærksom på, at den e-mail, vi anvender, ikke er krypteret, og derfor er det dit eget ansvar, når du anmoder om at få tilsendt dine oplysninger.

 

Retten til at overføre data.
Når vi anvender dine personlige oplysninger elektronisk efter dit samtykke, har du ret til at få sendt en kopi af dine data i et læsbart format. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

 

Retten til at korrigere data.
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data.
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:

  • Du har et økonomisk mellemværende med os, uanset betalingsmåde.

  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne. Disse opbevares i 5 år.

 

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser.


Vi kan i din købshistorik se, hvilke produkter du har købt tidligere, og du kan altid modsætte dig, at vi anvender denne oplysning til fremtidig markedsføring.

Du kan altid afmelde dig al form for markedsføring fra Dekoratørskolen.

Modsætte sig direkte markedsføring.
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

Alle vores nyhedsbreve indeholder en tydelig frameldingsknap. Her kan du til enhver tid framelde dig, og vi kontakter dig ikke igen.

 

Dine persondata varetages af de ansatte.
Alle medarbejdere  på Dekoratørskolen er gjort bekendt med forretningsgangen, og alle ansatte skal efterleve den persondataforordning, der er formuleret for virksomheden.

Det er yderst vigtigt for os, at du er beskyttet på bedste vis, og derfor er det meget vigtigt for Dekoratørskolen, at vi altid efterlever det, vi lover, og at vi følger lovene på området.

Dine personlige oplysninger.

For at du kan indgå en aftale med os ved køb af et produkt eller en uddannelse skal du oplyse følgende:

  • Navn

  • E-mail adresse

  • Telefon

  • adresse

Susanne Stauns Dekoratørskole anvender kun din adresse, såfremt du fysisk skal modtage en vare, der fysisk skal sendes til dig. Se ovenfor.
Alle onlineprodukter får du adgang til, når betalingen er verificeret.

 

Betaler du med Mobilepay MyShop vil du få din adgang åbnet, når vi har registreret indbetalingen. Alle onlineprodukter kræver kun opbevaring af dit navn og din mailadresse.

Se ovenfor.

Dekoratørskolen foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig e-mails om nyheder omkring skolen, som du selv har givet tilsagn om at ville modtage.

Vi opbevarer selvfølgelig dine adresseoplysninger, såfremt du skal have en fysisk vare tilsendt, eller såfremt vi har faktureret dig for et køb ved manuel fakturering igennem vores bogholderi.

Alle personoplysninger på faktureringer skal gemmes i 5 år i henhold til lovgivning. Se ovenfor.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen ved Dekoratørskolen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven.

Henvendelse kan rettes til info@dekoratorskolen.com

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

bottom of page